تاریخ آخرین بروزرسانی : 10 فروردین 1397

مرکز فروش عمده پسته رفسنجان

مرکز فروش عمده پسته رفسنجان
مرکز فروش عمده پسته رفسنجان به دیگر کشورها مرکز معتبر بازار شهر است.

با توجه به تحلیل کارشناسان بازار شهر در رابطه با همان کشورهای اروپایی باید گفت:

وضعیت اقتصادی اقشار مختلف در کشورهای اروپایی متفاوت است.

و از طرفی هنوز در این کشورها فرهنگ استفاده از خشکبار به صورت فله وجود دارد.

و این باعث شده است تا حجم قابل توجهی از خشکبار تولیدی ایران به صورت فله به کشورهای اروپایی صادر شود.

البته در بسیاری از موارد این خشکبار ایرانی مجددا به دیگر کشور ها صادر می شوند.

این تحلیلات باعث شده است تا هم شاهد صادرات خشکبار و بخصوص پسته بسته بندی شده به یک کشور باشیم.

و در کنارش خرید و فروش پسته و خشکبار به صورت فله از انواع خام و شور در آن کشور رونق داشته باشد.

این مطلب باعث می شود تا در انتخاب بهترین پسته برای صادرات دقت بالایی نیاز باشد.