تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 اردیبهشت 1397

عرضه کننده انواع پسته رفسنجان

عرضه کننده انواع پسته رفسنجان
عرضه کننده انواع پسته رفسنجان در ایران مرکز بازار شهر می باشد.

انواع پسته رفسنجان به کشورها اروپایی و روسیه نیز صادر می شود.

این انواع پسته می تواند شامل:

پسته اکبری، احمد آقایی، بادامی و فندقی خندان می باشد.

هرچند بازار شهر از نظر کیفیت و قیمت بین بازار های داخلی و بین المللی هیچ تمایزی قائل نمی شود.

پسته صادارتی در بسته بندی های کوچک تری به کشورها اروپایی صادر می گردد.

و انواع پسته با طعم مختلف و به صورت فله ای به روسیه صادر می شود.

بازار شهر همیشه به دنبال کسب رضایت مشتری داخلی و خارجی خود بوده و هست.

شما با اعتماد به بازار شهر می توانید بهترین پسته را خریداری کنید.

مرکز تجاری و بازرگانی پسته بازار شهر در نظر دارد:

تا همکاری خود را با آن دست از بازرگانی هایی که در صدد تجارتی سود آور به روسیه هستند، آغاز نماید.