تاریخ آخرین بروزرسانی : 31 فروردین 1397

شرکت های صادراتی خشکبار و پسته

شرکت های صادراتی خشکبار و پسته
شرکت های صادراتی خشکبار و پسته در ایران بسیار زیاد است.

بازار شهر از برترین شرکت های تجاری و بازرگانی انواع خشکبار باکیفیت می باشد.

ارقام پسته باکیفیت صادارتی را تنها از مرکز بازار شهر بخواهید.

پسته صادراتی چون نمادی از کشور ایران به دیگر کشورهاست باید جز باکیفیت ترین های ارقام پسته باشد.

صادرات خشکبار و پسته به اقتصاد کشور کمک بسیاری می توانند بکنند.

بازار شهر همیشه اعلام نموده است که ما همان طور که در جوامع هدف خود دوست داران انواع خشکبار و پسته باکیفیت را داریم خیلی ها را هم داریم که خواهان پسته با درجه کیفیت پایین می باشند.

برای همین باید نیاز تمام همراهان خود را برطرف نماییم.

در این هفته هم مثل همیشه به میزان سفارشات شما در هفته ی گذشته دقت کردیم.

و متناسب با آن ها خدمات جدید را در هفته ی جاری رونمایی کردیم.