تاریخ آخرین بروزرسانی : 16 فروردین 1397

خرید پسته خام

خرید پسته خام
خرید پسته خام و انواع پسته دیگر در مرکز بازار شهر آغاز گردید.

پسته علاوه بر نوع خام و ساده دو نوع دیگر نیز دارد:

پسته نمکی و سرکه ای که با تفت داردن با نمک و سرکه تهیه می شود.

می توانید هنگام اعلام سفارش نوع پسته خود را نیز تعیین کنید.

حتی می توانید به صورت مخلوط نیز آن ها را سفارش دهید.

پسته رفسنجان و دامغان محصولی است که:

مشتریان بسیاری که این ارقام پسته را به صورت بسته بندی های مختلف درخواست داده اند.

امروز نیز چرخه عرضه آن به اوج خود رسیده است.

طبق گفته مرکز بازار شهر:

چرخه های عرضه و توزیع مجموعه ی خود را با توجه به تعدد سفارشات شما راه اندازی و قوی می شود.

و پسته رفسنجان و دامغان محصولی است، که هم به صورت خام و هم نمکی و سرکه ای به فروش می رسد.