تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 فروردین 1397

مرکز فروش پسته از رفسنجان

مرکز فروش پسته از رفسنجان
مرکز فروش پسته از رفسنجان در ایران مرکز تجاری بازار شهر است.

ارقام پسته های صادراتی ایران از جمله:

احمدآقایی، فندقی و بادامی با سایز های مختلفی به دیگر کشور ها ارسال می گردد.

تولیدات این پسته های صادراتی ایران اغلب مربوط به:

دو استان کرمان و سمنان می باشد که هر ساله در صادرات پسته به کشور های مختلف در صدر جدول است.

همان طور که بیان شد پسته های سایز ریز از جمله 28-30 و 30-32 بیش ترین فروش را در بازار کشور های اروپایی دارند.

پسته اکبری بیشتر از منطقه رفسنجان و دامغان برای صادرات تهیه می شود.

و پسته های فندقی و بادامی بیشتر از منطقه خراسان به فروش می رسد.

کشورهای اروپایی یکی از طرفداران اصلی انواع مغز پسته و خلال پسته نیز می  باشد.

حجم عمده ای از سفارشات تجار کشور های دیگر را این محصول به خود اختصاص داده است.

مرکز تجاری پسته و خشکبار بازار شهر آمادگی دارد تا فعالیت اقتصادی بلند مدت و خوبی را با شما عزیزان آغاز نماید.