تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 اردیبهشت 1397

مرکز خرید فندق خام

مرکز خرید فندق خام
مرکز خرید فندق خام در بازار شهر راه اندازی شد.

این خبر را مدیر روابط عمومی بخش خشکبار مجموعه ی بازار شهر عنوان نمود.

با این خدمت فروش فندق آن هم به صورت خام برنامه ی ویژه ای خواهد داشت.

در این رابطه و مشخص شدن بیشتر موضوع بخشی از صحبت مدیر روابط عمومی این بخش را مطالعه خواهیم نمود.

از امروز ما در بخش خشکبار و البته فندق بخشی ویژه و اختصاصی برای فروش فندق خام خواهیم داشت.

با این کار ما دیگر دغدغه ی سفارشات شما همراهان را نخواهیم داشت.

با توجه به این که یک مرکز اختصاصی راه اندازی شده است شما به راحتی خرید خواهید نمود.

ما هم تنوع محصول خود را بالا خواهیم برد.

شاید برای شما هم این سؤال که فندق تنوع بسیاری ندارد اما چرا مرکز خرید خاص دارد نیز مطرح شده باشد.

باید بگویم مهم تنوع محصول نیست.

مهم تنوع خدمت دهی ما می باشد که با این کار راحت تر و بیش تر شده است.

فندق مورد نظر خود را از ما خرید نمایید.