تاریخ آخرین بروزرسانی : 24 فروردین 1397

قیمت روز خرید و فروش پسته تازه

قیمت روز خرید و فروش پسته تازه
قیمت روز خرید و فروش پسته تازه را از مرکز معتبر بازار شهر جویا شوید.

قیمت پسته به عوامل بسیاری بستگی دارد و در حال نوسان است.

مرکز بازار شهر جلوی نوسانات قیمت پسته را تا حدودی گرفته است.

نوساناتی که دلالان و واسطه گر ها باعث آن هستند.

شما با خرید مستقیم از کشاورز مانع نوسانات بیش از حد پسته خواهید شد.

حالا پیش خود می گویید چگونه می شود پسته را مستقیما از کشاورزان خریداری کرد؟

نگران نباشید.

بازار شهر این امکان را برای شما فراهم کرده است که پسته را مستقیم از کشاورزان خریداری کنید.

مخصوصا پسته تازه برداشت شده که در اوایل مهرماه آغاز می گردد.

قیمت پسته را از بازار شهر بخواهید

بازار شهر با توجه به عوامل محیطی و جانبی قیمت پسته را تعیین می کند.

حتی قیمت پسته صادراتی را نیز از مرکز بازار شهر جویا شوید.