تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1397

قیمت خرید پسته تازه دامغان

قیمت خرید پسته تازه دامغان
قیمت خرید پسته تازه دامغان را از بازار شهر جویا شوید.

بازارشهر ارقام پسته در دونوع خام و پسته نمکی را به صورت عمده به فروش می رساند.

قیمت پسته نیز بر اساس میزان صادرات و فروش داخلی پسته معین می شود.

بیشترین فروش پسته نیز به صورت خام است و افرادی که پسته شور می پسندد خودشان آن را تهیه می کنند.

مغز پسته خام نیز بخاطر کاربرد بسیارش برای صنایع غذایی و استفاده در کارخانجات فروش بیشتری دارد.

پسته تازه خام را اوایل مهر ماه سال می توانید با قیمتی بسیار مناسب از بازار شهر خریداری کنید.

تعیین قیمت پسته وابسته به عوامل مختلفی است و بازار شهر طبق این عوامل قیمت پسته را تعیین می کند.

از این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نوع پسته
  • سایز پسته
  • میزان خندان بودن پسته
  • میزلن درشت بودن پسته
  • خوش طعم و سفید بودن پسته

از عوامل اصلی تعیین قیمت پسته است.