تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 اسفند 1396

فروش اینترنتی پسته از کشاورز

فروش اینترنتی پسته از کشاورز
فروش اینترنتی پسته از کشاورز را توسط مجموعه بازار شهر از دست ندهید.

شما با خرید پسته مستقیم از کشاورزان باعث ایجاد رشد دو عامل می شوید.

اول ایچاد انگیزه برای کشاورزان است که خود می توانند محصولاتشان را به طور مستقیم به دست مردم بدهند.

این باعث می شود برای رشد و پرورش پسته ای با کیفیت تر بیشتر تلاش کنند.

دوم حذف واسطه ها و دلالانی است که پسته را دست به دست می کنند و باعث افزایش قیمت آن می شوند.

و فروشگاه های سنتی بسیاری هستند که پسته تازه را در انبار نگهداری می کنند.

تا باعث کمبود پسته در بازار شده و از این طریق بتوانند باعث افزایش قیمت شده و آن لحظه پسته انبار شده را دوبرابر قیمت اصلی به فروش برسانند.

پس بهترین کار خرید مستقیم و به موقع پسته از کشاوزان است.

بازار شهر نیز این امکان را برای همه فراهم کرده است.