تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 اسفند 1396

خرید پسته عمده دامغان

خرید پسته عمده دامغان
خرید پسته عمده دامغان از بازار شهر در حال گسترش است.

ایران به خاطر شرایط آب و هوایی گرم و خشک استان هایش توانسته پسته مرغوبی را تولید کند.

استان های کرمان و سمنان در شهر های معروف رفسنجان و دامغان و… دارای باغات بسیاری است.

پسته ی این شهرها در کل جهان نیز شناخته شده است.

بازار شهر با توجه به نیاز کشورهای دیگر این محصول را صادر می کند.

بازار هدف کشورها و حتی شهرهای کشورها با هم متفاوت است.

و بازار شهر با تحقیق و شناخت کشور ها و شهرها توانسته بازار هدف اکثر آن ها را به خوبی کشف کند.

و بیشتر اوقات روزانه تعداد مذاکره ها آن چنان زیاد می شوند که ما مجبور می شویم تمام نیروهای بازار شهر را به کار بگیریم.

هم چنین برای داخل ایران هم تیم مجزایی برای پاسخ گویی به درخواست مردم عزیز ایران داریم.

بازار شهر پسته های باکیفیتی را در اختیار مشتریان داخل و خارج از ایران قرار می دهد.