تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 فروردین 1397

خرید و فروش پسته عمده دامغان

خرید و فروش پسته عمده دامغان
خرید و فروش پسته عمده دامغان در بازار شهر آمار بسیار خوبی را به خود اختصاص داده است.

با توجه به این آمار و تقضای بالای مشتری ،بازار شهر تصمیم به اجرای کاری شایسته زد.

کاری که بیشتر به نفع مردم و کشاورزان زحمتکش و غیور ایران عزیز است.

این کار باعث حذف دلالان و واسطه گرهایی می شود که باعث افزایش قیمت پسته و دیگر محصولات می شوند.

بازار شهر تصمیم گرفته پسته را مستقیم از باغات و کشاورزان دامغان و رفسنجان خریداری کند.

و آن را مستقیم به دست مردم برساند.

این کار هم باعث سودآوری بیشتر کشاورزان و ایجاد انگیزه آن ها برای تولید پسته ای مرغوب تر می شود.

و هم مانع از افزایش قیمت پسته و خشکبار در بازار می شود.

برای صادرات هم به همین شکل عمل می کند.

هم چنین بازار شهر پسته و خشکبار را مستقیم خرید و فروش می کند.

با اینکار باعث رونق اقتصادی هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران می شویم.