تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 فروردین 1397

خرید و فروش پسته از رفسنجان

خرید و فروش پسته از رفسنجان
خرید و فروش پسته از رفسنجان به طور مستقیم فقط در بازار شهر امکان پذیر است.

بازار شهر پسته مرغوب باغات را مستقیم از کشاورزان خریداری می کند.

و با نظارت کامل باغ مورد نظر را یافته و پسته آن را بررسی نموده و بعد خرید می کند.

وقتی از بازار شهر خرید می کنید گویا دارید به طور مستقیم از باغات پسته خرید می کنید.

پس شما می توانید با اطمینان کامل پسته مورد نظر خود را از مرکز بازار شهر ایران خریداری کنید.

و می دانید که خرید و فروش پسته در خارج از کشور هم صورت می گیرد.

و هم چنین مردم خارج از کشور نیز برای خرید از بازار شهر فقط کافی است یک ایمیل درمورد میزان سفارش خود به ایمیل بازار شهر ارسال کنند.

بعد کارشناس فروش بازار شهر خود با شما عزیزان ارتباط گرفته و مابقی اطلاعات را از شما دریافت می کنند.