تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 فروردین 1397

خرید اینترنتی پسته کوهی

خرید اینترنتی پسته کوهی
خرید اینترنتی پسته کوهی نیز در کنار ارقام پسته ایران در بازار شهر به فروش می رسد.

پسته خام در کنار انواع شور و سرکه ای آن یکی از اهداف مهم صادراتی تجار و بازرگانان این حوزه است.

و همین موضوع سبب شده است تا خرید و فروش این محصول بیش از پیش افزیش یابد.

سلیقه مردم مناطق و کشور های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

در بعضی مناطق بیش تر پسته به صورت خام مصرف می شود و در بعضی دیگر به صورت شور.

در برخی مناطق مردم خواهان خرید پسته به صوت فله می باشند و در برخی مناطق دیگر تنها از پسته های بسته بندی شده استفاده می نمایند.

پسته صادراتی ایران هم به صورت فله و هم به صورت بسته بندی شده به فروش می رسد.

مرکز اینترنتی بازار شهر برای خرید پسته کوهی یا بنه در خدمت شماست.