تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 فروردین 1397

خرید اینترنتی پسته از کشاورز

خرید اینترنتی پسته از کشاورز
خرید اینترنتی پسته از کشاورز شانس بزرگی است که بازار شهر آن را برای شما محقق کرده است.

با توجه به اینکه پسته محصول باغات مختلف ایران است.

کشاورزان عزیز زحمت بسیاری برای کشت و برداشت آن کشیده اند.

پس باید بیشترین سود نصیب کشاورزان زحمتکش شود.

و تنها با خرید مستقیم مردم است که این اتفاق خواهد افتاد.

چون دلالان و واسطه گرهای بسیاری هستند که با خرید عمده پسته از کشاورزان و فروش آن به دیگر واسطه ها، باعث افزایش قیمت پسته می شوند.

و این باعث کاهش انگیزه و رغبت کشاورزان برای تولید پسته ای با کیفیت می شود.

بازار شهر این امکان را فراهم کرده است که شما بتوانید پسته را به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری کنید.

آن هم نه خرید مستقیم و خرید از دم باغات آن ها، بلکه خرید اینترنتی سریع و آسان را ایجاد کرده است.